Adresse
|
Téléphone
  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
               
Natation 12h-13h30 à la piscine de
Vesoul
        8h-9h à la piscine de Noidans  
   ou 19h-20h à la piscine de Noidans            
               
Vélo           13h45-16h00 13h45-15h30
            au Port sur Saône au lac à Vaivre
               
Càp   17h45-19h15 17h45-19h15       15h30-16h15
     au stade de à       au lac à Vaivre
     Vesoul Port sur Saône